درباره ما

این پایگاه با هدف ایجاد بستری مناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی پا به عرصه مجازی ایران نهاد . از نکات مهم این پایگاه بروز بودن در بخش های مختلف ( مذهبی – علمی – سرگرمی و تفریحی و…) میباشد.

این پایگاه بصورت آزاد و بدون وابستگی به شخصی یا گروهی اداره می شود . تنها پشتیبان ما خداوند و شما کاربران عزیز میباشد .این پایگاه از مطالب و اخبارهای جالب کاربران استقبال کرده و با ذکر نام آنها استفاده خواهد نمود.