عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

30 عکس پروفایل خاص پسرونه

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل خاص پسرونه را مرور میکنیم.
عکس پروفایل نشان دهنده جنبه هاي مختلف شخصیت افراد اسـت. همچنین
پست هایي کـه صفحات خود منتشر می‌کنید میتواند گویای نکات زیادی
درمورد شـما باشد، مـا می‌توانیم حس و حال احوالات خودرا در قالب
عکسها و نوشتار بـه خوبی بـه اطرافیان مان منتقل کنیم.

 

عکس نوشته و متن های خاص پسرونه

بهروز وثوقی: احترامت واجب خان دایی اما حرف از مردونگی نزن
کـه اصلا خوشم نمیاد کی واسه مـا یه نخود مردونگی رو کرد کـه واسش
یه خروار رو کنیم! این دنیا همیشه واسه مـن کلک بوده و نامردی بـه
هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تـو اي
جگرم این نظام روزگاره یعنی این روزگاره نزنی
می زنند!

 

خیال می‌کنی چی میشه خان دایی کسی از مردن مـا ناراحت میشه
نه ننه.سه دفعه کـه آفتاب بیفته سر اون دیوار بیفته وسه دفعه کـه
اذون مغرب رو بگن همه ی یادشون میره کـه مـا چی بودی و واسه چی
مردیم همینطور کـه مایادمون رفته.دیگه کسی تـو این دوره زمونه
حوصله داستان گوش کردن رو نداره!!!

1612971372 47 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

1612971372 229 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

%name عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرونه غمگین

%name عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه شاد

1612971373 861 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

زندگی دشوارترین امتحان اسـت

تعداد زیادی از مردم مردود می‌شوند

چون سعی میکنند:

از روی دست هم بنویسند

غافل از این‌کـه.

سوالات موجود در برگه‌ هر شخصی فرق می‌ کند

بزرگ ترین مشکل دنیا اینه کـه

آدمای بدهکار همیشه طلبکارن

1612971373 149 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل مردانه زیبا

1612971373 692 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه شاخ

1612971373 798 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه لاتی

1612971373 413 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه لاکچری

1612971374 762 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

بعضیا رو نباید تحویل می‌گرفتیم

ولی گرفتیم…

بـه بعضیا نباید رو میدادیم

ولی دادیم…

با بعضیا نباید حرف می زدیم
کـه زدیم…

این از سخاوت ماست نه حماقت

واسه هرکسی:

باید بـه اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد

ولی حیف مـا خیلی ولخرجیم.

1612971374 150 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

کانال تلگرامی عکس پروفایل پسرانه

1612971374 548 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه مغرور

1612971374 990 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه تلگرام

1612971374 347 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل خاص پسرانه جدید

1612971374 661 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

نمیدانم گناه توست

یا عیب چشم هاي مـن

این‌کـه بعد از تـو

تمام عالم از چشمم افتاده اند..

اگه از کیفیت کسیکه روش زوم کردیم

راضی نیستیم قبل از متاسف شدن

واسه اون یه کوچولو کیفیت عکس

فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم

1612971374 584 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل خاص برای پسران

1612971375 143 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه خاص + عکس پروفایل پسرانه خفن با
نوشته

1612971375 64 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

جملات سنگین خاص پسرانه

1612971375 339 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

متن های سنگین پسرانه

%name عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ

برزگ میشی دوماد میشی..

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ

ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ… ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ.

بگذارید بچه ها، بچگی کنند.

1612971375 323 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

جملات سنگین پسرانه

1612971376 820 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل شاخ پسرانه

1612971376 156 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرانه لاکچری

1612971376 69 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس مغرورانه پسرانه

1612971376 666 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

مـا همینیم کـه هستیم

شاخ نیستیم چون گاو نیستیم

خاص نیستیم چون عقده نداریم

بالا نیستیم چون پرچم نیستیم

فقط یه آدمیم، چیزی کـه خیلیا نیستن

خاص؟… ماله اسکلاس… مشتی باش

بـه هر ناکسی می‌رسی سریع نگو با مـن باش

یکم سنگین باش.

1612971376 295 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پسرونه سیگاری برای پروفایل

1612971376 119 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرونه برای اینستاگرام

1612971376 333 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

عکس پروفایل پسرونه برای تلگرام

1612971376 839 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

30 عکس پروفایل خاص پسرونه

1612971376 503 30 عکس پروفایل خاص پسرونه متن های سنگین و عکس پروفایل خاص پسرونه + متن های سنگین و معنی دار

اگه یه موقعی منو یادت امد

فراموش نکن کـه:

اگه 50 برات خرج کردم

اون 50 همه ی زندگیم بود

بعد فک کن کـه:

اونی کـه 500 داره برات خرج می کنه

همه ی زندگیش هست؟

مـن قرض کردم تا برات خرج کردم

مـن کف خیابون رو برات فرش کردم

مـن برای داشتن تـو نذر کردم

مـن!

تـو رو یه فرشته فرض کردم…

 

مطلب پیشنهادی

بیوگرافی ایرج راد + عکس

  ایرج راد بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون   بیوگرافی و عکس های ایرج …